» Musikunterricht Grundschule
Musikunterricht Grundschule is een muziekmethode voor de "basisschool" in Duitsland uit de negentiger jaren van de vorige eeuw. Musikunterricht Grundschule Schott 1991 W. Fischer (1938), E. Hansen (1929), J. Jacobsen(1932) en M. Schulz(1932). In de Lehrerband wordt de informatie onderverdeeld in:
Didaktische Hinweise, Sachinformationen en Methodisch Vorschlage
Bij elke les worden de aanwijzingen volgens deze verdeling gegeven.
De twee leerlingenboeken zijn verdeeld in zeven leervelden :
1/ Wij zingen, spelen en dansen
2/ Muziek kan iets zeggen
3/ Hoe men muziek maakt
4/ Onze stem als instrument
5/ Klanken hebben verschillende eigenschappen
6/ Hoe muziek wordt genoteerd
7/ Hoe muziek is gemaakt

Schulerband I is volgens de auteurs bedoeld voor het 1e en 2e schooljaar, dus de leeftijd van ongeveer 7 en 8 jaar.
Voorbeeld SV I S. 61-62 en LB S 52-53 (leerjaar 1 en 2 in Duitsland = groep 3 en 4 in Nederland) Onder Hoe men muziek maakt Het lied Oh, olele, de leraar geeft de leerlingen opdracht om alles wat hij doet na te doen, het zingen en bijvoorbeeld met de vingers knippen, klappen, stampen etc. en verder de bewegingen van bladzijde 61 in het leerlingenboek.

Schulerband II voor het 3e en 4e schooljaar, leeftijd van ongeveer 9 -10 jaar.
In Duitsland bestaat de Grundschule uit 4 leerjaren of uit 6 leerjaren voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 10 jaar. Daarna gaan ze naar de Realschule of na 6 leerjaren naar de Hauptschule of het Gymnasium. In kleinere woonkernen in Duitsland zijn er vaak Grundschulen met maar 4 schooljaren.

Voorbeeld SV II S.61-62 en LB S. 134 (leerjaar 3 en 4 in Duitsland = groep 5 en 6 in Nederland) Onder Klanken hebben verschillende eigenschappen Bijvoorbeeld de trappen I V VI III en IV uit het bas ostinato worden in de docentenhandleiding besproken!

In het voorwoord zijn wel aanwijzingen voor differentiatiemogelijkheden.

-Deel II: kinderen zingen bijvoorbeeld ook Bach: Von Himmel Hoch: leraar zingt kinderen volgen waar hij Is, vervolgens zingen ze het samen.
-In deel 2 v.a.blz. 69 t.m. 77 leren de kinderen het notenschrift en voor vlijtige klassen zelfs de chromatische toonlader (groep 6 dus). Ook voor de vlijtige groep 6 als luister opdracht het vormschema in een stuk van Bela Bartok ontdekken.

De twee leerlingenboeken zien er leuk uit, vrolijke kleurrijke tekeningen. Veel componisten worden behandeld, ook moderne componisten. Popmuziek vind je niet in deze methode. Alle liederen zijn in de index terug te vinden

-Musikunterricht Grundschule: veel voorbeelden met aanwijzingen, lijkt op een methode maar er worden geen voorbeelden en tijden van lesopbouw gegeven.
-Veel speelstukjes voor blokfluit en klokkenspel in deel 1 (voor de kinderen te moeilijk).
-Geen aanwijzingen i.v.m. kinderstemmen, inzingen of ademtechniek.
-Leerkrachten moeten wel muzikaal onderlegt zijn om met deze uitgave te werken.
-De opbouw is volgens de leervelden en deel II is de uitbreiding van deel I.

Hans Trip, maart 2005


De methode gaat uit van het Klank-Vorm-Betekenismodel.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Muziekles? Klik:

Koor Kantiek

Benefietconcert

 • Op zondag 16 juni 2013 gaf ik een benefiet orgel/pianoconcert t.b.v. de reis naar Frankrijk van het Ameezing jeugdkoor, waarvan ik pianist ben. Het concert vond plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Wethouder Elhorststraat 23 in Enschede. Op deze dag werd ik 60 jaar en dit concert leek me tevens een prachtige gelegenheid om dit te vieren door voor het eerst een soloconcert te geven! Er was muziek te horen van Bach, Beethoven, Boellmann, Grieg, Haydn, Lemmens, Mendelssohn, Rheinberger, Schubert en Trip.

Postmodernisme

 • Hoe weten we waar het modernisme ophoudt en waar het postmoderne begint? Modernistische experimenten zijn wel kenmerkend voor het minimalisme, daarom is het minimalisme feitenlijk niet postmodern. Please note: Do not touch or piss in any of the exhibits (is Duchamp verantwoordelijk voor de ontwikkeling die geleid heeft tot het postmoderne?) Is Postmodernisme een tegenhanger van het modernisme of "gewoon"weer een nieuwe beweging, zijn er parallelen? Hans Trip.

Don Giovanni:

 • La ci darem la mano La mi dirai di si, Mozart

Begroetingen in Praag

 • Hans Trip Praha/Praag: dobro den is goedendag, dobro jutro is goedemorgen, dobro vecer is goedenavond, na shledanou is tot ziens, dêkuji is dank u, Pivo prosím is een bier alstublieft.

Museum Anezky Klaster

 • ......vervolgens ga je bij de derde kruisiging linksaf......

Secession

 • Hans Trip Wien/Wenen/Vienna: Die Secession ist seit Ihrer Grundung 1897 ein privat gefuhrtes Ausstellungshaus fur internationale Gegenwartskunst. Die Freunde der Secession leisten einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung des Ausstellungsprogramms, das ausschliesslich von Kunstlerinnen bestimmt wird. Kunstlerinnengesprache, Austellungsfuhrungen, Kunstreisen und andere Aktivitäten bieten Ihnen die Gelegenheit, unmittelbar an den Entwicklungen der Gegenwartkunst teilzunehmen, Hans Trip.

Othello:

 • Shakespeare: I kiss'd thee ere I kill'd thee; no way but this, killing myself to die upon a kiss.

J.P. Sweelinck

 • Jeep: Von der Sirenen Listigkeit Tun die Poeten dichten.

Remco Campert

 • Charles Christopher Parker bijgenaamd Vogel. Hij speelde saxofoon.Zwarte auto, snel, langs kinderen en krijsende vrouwen, geur van afval, bloemen, bananen,licht van daken door nauwe gangen naar spiegels gebracht, versplinterd in ogen, goedkope juwelen en glanzende schoenen. Maar al voorbij de auto om de hoek uit het gezicht verdwenen. Lichaam ondergesneeuwd ondergesneeuwd... fantasiebretels, gestreepte broek, wit overhemd waarin gewerkt werd, handen... Je blies in je handen en er was muziek. O vermoeide vuile voet van het lopen hele nachten haast je niet. Hij had een zon, moeizaam bevochten, langzaam zeker gevormde zon, koel als de spieren van een lange afstandszwemmer. Niet geholpen, geen volgboot, verdronken halverwege.

Vervolg Remco Campert

 • Hij maakte mijn jeugd, mijn best seizoen, mijn maand april, mijn zuiver en begrepen woord, rust en onrust nauwkeurig afgewogen in mijn handen, een schreeuw als een roos als je goed luistert liefde luister je goed nee het hoeft niet meer want ondergesneeuwd ondergesneeuwd ondergesneeuwd. Claxons, klaaglied in donkere straten, klikken van de sleutel in de hoteldeur, klap en gekletter van een fruitautomaat, oren barsten van geluiden, aderen gezwollen, pupillen te wijd, bovenarm en dijen getekend met een naald die tot rust dwingt, tot helder denken, tot klare muziek voor zwetende mensen. Vogel in zijn as gedoken, klein, huiverend, treurend, terwijl meningen en machinaties, moorden doorgaan.

Homeros Ilias

 • Hector stortte neer in het stof en de verhevene Achilles triomfeerde over hem. 'Hector', zo zei hij, 'voorwaar waande jij je veilig, toen je Patroclos van mijn wapenrusting beroofde. Doch aan mij dacht je niet, want ver was ik, jij dwaas. Bij de holle schepen was ik een sterkere dan gij, een sterkere zelfs dan Patroclos, die jij doodde. Doch nu zullen u de honden en gieren smadelijk wegslepen, terwijl Patroclos door de grieken plechtig wordt begraven. Met een stem die zwak was en nog steeds zwakker werd, sprak Hector de Held: Aan uw knieën liggende smeek ik u, bij uw eigen leven en omwille uwer ouders smeek ik u, mijn lichaam niet bij de schepen der Grieken voor de honden te werpen.

Homeros Odyssea

 • De ontembare Odysseus slaakte een luide krijgkreet en zat de mannen van Ithaca die hun wapens hadden laten vallen, achterna als op een buit beluste arend. Doch Zeus liet zijn bliksem flitsen vlak voor de voeten van zijn heerlijke dochter. En die riep tot Odysseus, hem noemend bij zijn naam en zijn titels en zij beval hem zijn strijdlust te laten varen, een einde te maken aan die verschrikkelijke burgertwist en Zeus Vader niet te vertoornen. Maar al te graag gehoorzaamde Odysseus aan het woord van de godin, die nu nog steeds in Mentors gedaante vrede stichtte tussen het volk en zijn vorst.

Aristoteles

 • Aristoteles kan worden beschouwd als de eerste homo universalis omdat hij de logica en de methodologie invoerde als wijze om wetenschap en filosofie te beoefenen. Hij beheerste ook de totaliteit van de in die tijd bekende wetenschappen (filosofie, psychologie, politieke en sociale wetenschappen, wiskunde en natuurwetenschappen, taal- en letterkunde, theaterwetenschappen), die hij systematisch en methodisch tot een in zichzelf gesloten systeem uitwerkte. Aristoteles kan dus ook worden beschouwd als de eerste systeemfilosoof. Heeft Aristoteles het tweede boek van de Poetica aan de lach gewijd?

Inzingoefeningen

Het weer

 • Klik op de afbeelding voor het weer:

Filosofie

 • Schepping meer dan een schitterend ongeluk?

Google

Pianoles Enschede

Nieuws

 • Bijgewerkt: 4 december 2020

Copyright 2002-2020