» Dom
Foto Deze foto van de Dom van Keulen heb ik in onze vakantie van 2004 gemaakt met m'n digitale cameraatje uit een aanbieding van Blokker. Toen we in onze Jetta richting Köln reden zagen we de Dom al vanaf zo'n 10 kilometer afstand als een monster met tentakels boven de overige bebouwing uitsteken. Ik vind de Dom één van de mooiste gotische kerken met z'n prachtige luchtbogen en rosetten. De naam Dom komt van van het latijnse Domus (Dei) en betekend huis Gods, in de eerste Christelijke tijd werd een bisschopswoning zo genoemd. Later kreeg het de betekenis van bisschopskerk, de hoofdkerk van een bisdom en weer later werd de naam kathedraal gebruikt.

De Dom van Keulen is een Gotische Kathedraal in het centrum van Keulen(Duitsland), waarvan de bouw op 15 augustus 1248 begon en 632 jaar duurde. Vanaf de 157,38 meter hoge noord- en de 157,31 meter hoge zuidtoren (beiden 490 treden), kan men de hele stad overzien. De kathedraal is inclusief het schip en de torens, 144,58 meter diep en 86,25 meter breed. De kathedraal heeft enkele glas-in-loodramen, die dateren uit de 14e en de 16e eeuw. Het is de grootste kathedraal in Duitsland en hij behoort tot de grootste van Europa.

De huidige dom staat op de plek waar in de laatste jaren van het Romeinse Rijk christenen elkaar ontmoetten in Keulen. Verschillende kerken hebben sindsdien op die plek gestaan, maar de eerste waarvan men ongeveer weet hoe die eruit heeft gezien dateert uit 870. Het had aan beide kanten van het schip een koor, waarbij het oostelijke koor was gewijd aan de Heilige Maagd Maria en het westelijke koor aan de heilige Petrus. In 1164 bracht de aartsbisschop Rainald von Dassel relikwieën van de heilige drie koningen vanuit Italië naar Keulen. Deze waren een geschenk van Frederik Barbarossa. Hierna was de kerk niet langer een gewone kerk van het bisdom Keulen, maar ook meteen een van de belangrijkste pelgrimskerken in Europa.

Omdat men vond dat pelgrims naar een waardige kerk moesten kunnen komen, besloot men in 1225 dat de kerk aangepast moest worden. Men heeft daarop in 1248 het oostkoor laten afbranden en het westkoor werd gerestaureerd. Op 15 augustus startte de bouw van de eigenlijke Dom, onder leiding van bouwmeester Gerhard von Rile.

Hans Trip

Klik voor een blik op de Dom van Keulen hier:
domcam

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Muziekles? Klik:

Benefietconcert

 • Op zondag 16 juni 2013 gaf ik een benefiet orgel/pianoconcert t.b.v. de reis naar Frankrijk van het Ameezing jeugdkoor, waarvan ik pianist ben. Het concert vond plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Wethouder Elhorststraat 23 in Enschede. Op deze dag werd ik 60 jaar en dit concert leek me tevens een prachtige gelegenheid om dit te vieren door voor het eerst een soloconcert te geven! Er was muziek te horen van Bach, Beethoven, Boellmann, Grieg, Haydn, Lemmens, Mendelssohn, Rheinberger, Schubert en Trip.

Postmodernisme

 • Hoe weten we waar het modernisme ophoudt en waar het postmoderne begint? Modernistische experimenten zijn wel kenmerkend voor het minimalisme, daarom is het minimalisme feitenlijk niet postmodern. Please note: Do not touch or piss in any of the exhibits (is Duchamp verantwoordelijk voor de ontwikkeling die geleid heeft tot het postmoderne?) Is Postmodernisme een tegenhanger van het modernisme of "gewoon"weer een nieuwe beweging, zijn er parallelen? Hans Trip.

Don Giovanni:

 • Là ci darem la mano Là mi dirai di si. Mozart

Begroetingen in Praag

 • Hans Trip Praha/Praag: dobrý den is goedendag, dobré jitro is goedemorgen, dobrý vecer is goedenavond, na shledanou is tot ziens, dêkuji is dank u, prosím jedna pivo is één bier alstublieft.

Museum Anezky Klaster

 • ......vervolgens ga je bij de derde kruisiging linksaf......

Secession

 • Hans Trip Wien/Wenen/Vienna: Die Secession ist seit Ihrer Gründung 1897 ein privat geführtes Ausstellungshaus für internationale Gegenwartskunst. Die Freunde der Secession leisten einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung des Ausstellungsprogramms, das ausschliesslich von Künstlerinnen bestimmt wird. Künstlerinnengespräche, Austellungsführungen, Kunstreisen und andere Aktivitäten bieten Ihnen die Gelegenheit, unmittelbar an den Entwicklungen der Gegenwartkunst teilzunehmen, Hans Trip.

Othello:

 • Shakespeare: I kiss'd thee ere I kill'd thee; no way but this, killing myself to die upon a kiss.

J.P. Sweelinck

 • Jeep: Von der Sirenen Listigkeit Tun die Poeten dichten.

La Fontaine:

 • Le Curé et le Mort. Un mort s'en allait tristement. S'emparer de son dernier gîte; Un curé s'en allait gaiement. Enterrer ce mort au plus vite.

Remco Campert

 • Charles Christopher Parker bijgenaamd Vogel. Hij speelde saxofoon.Zwarte auto, snel, langs kinderen en krijsende vrouwen, geur van afval, bloemen, bananen,licht van daken door nauwe gangen naar spiegels gebracht, versplinterd in ogen, goedkope juwelen en glanzende schoenen. Maar al voorbij de auto om de hoek uit het gezicht verdwenen. Lichaam ondergesneeuwd ondergesneeuwd... fantasiebretels, gestreepte broek, wit overhemd waarin gewerkt werd, handen... Je blies in je handen en er was muziek. O vermoeide vuile voet van het lopen hele nachten haast je niet. Hij had een zon, moeizaam bevochten, langzaam zeker gevormde zon, koel als de spieren van een lange afstandszwemmer. Niet geholpen, geen volgboot, verdronken halverwege.

Vervolg Remco Campert

 • Hij maakte mijn jeugd, mijn best seizoen, mijn maand april, mijn zuiver en begrepen woord, rust en onrust nauwkeurig afgewogen in mijn handen, een schreeuw als een roos als je goed luistert liefde luister je goed nee het hoeft niet meer want ondergesneeuwd ondergesneeuwd ondergesneeuwd. Claxons, klaaglied in donkere straten, klikken van de sleutel in de hoteldeur, klap en gekletter van een fruitautomaat, oren barsten van geluiden, aderen gezwollen, pupillen te wijd, bovenarm en dijen getekend met een naald die tot rust dwingt, tot helder denken, tot klare muziek voor zwetende mensen. Vogel in zijn as gedoken, klein, huiverend, treurend, terwijl meningen en machinaties, moorden doorgaan.

Homeros Ilias

 • Hector stortte neer in het stof en de verhevene Achilles triomfeerde over hem. 'Hector', zo zei hij, 'voorwaar waande jij je veilig, toen je Patroclos van mijn wapenrusting beroofde. Doch aan mij dacht je niet, want ver was ik, jij dwaas. Bij de holle schepen was ik een sterkere dan gij, een sterkere zelfs dan Patroclos, die jij doodde. Doch nu zullen u de honden en gieren smadelijk wegslepen, terwijl Patroclos door de grieken plechtig wordt begraven. Met een stem die zwak was en nog steeds zwakker werd, sprak Hector de Held: Aan uw knieën liggende smeek ik u, bij uw eigen leven en omwille uwer ouders smeek ik u, mijn lichaam niet bij de schepen der Grieken voor de honden te werpen.

Homeros Odyssea

 • De ontembare Odysseus slaakte een luide krijgkreet en zat de mannen van Ithaca die hun wapens hadden laten vallen, achterna als op een buit beluste arend. Doch Zeus liet zijn bliksem flitsen vlak voor de voeten van zijn heerlijke dochter. En die riep tot Odysseus, hem noemend bij zijn naam en zijn titels en zij beval hem zijn strijdlust te laten varen, een einde te maken aan die verschrikkelijke burgertwist en Zeus Vader niet te vertoornen. Maar al te graag gehoorzaamde Odysseus aan het woord van de godin, die nu nog steeds in Mentors gedaante vrede stichtte tussen het volk en zijn vorst.

Aristoteles

 • Aristoteles kan worden beschouwd als de eerste homo universalis omdat hij de logica en de methodologie invoerde als wijze om wetenschap en filosofie te beoefenen. Hij beheerste ook de totaliteit van de in die tijd bekende wetenschappen (filosofie, psychologie, politieke en sociale wetenschappen, wiskunde en natuurwetenschappen, taal- en letterkunde, theaterwetenschappen), die hij systematisch en methodisch tot een in zichzelf gesloten systeem uitwerkte. Aristoteles kan dus ook worden beschouwd als de eerste systeemfilosoof. Heeft Aristoteles het tweede boek van de Poetica aan de lach gewijd?

Inzingoefeningen

Het weer

 • Klik op de afbeelding voor het weer:

Filosofie

 • Schepping meer dan een schitterend ongeluk?

Google

Pianoles Enschede

Nieuws

 • Bijgewerkt: 7 augustus 2018

Copyright 2002-2018