» Bach
Bach werd op 21 maart 1685 te Eisenach in Thoringen geboren. Op zijn 18e vond Bach tijdelijk werk in Weimar, in het plaatselijke hoforkest. Niet lang daarna werd hij organist van de Neue Kirche (thans 'Bachkirche') in Arnstadt. Het was hier dat hij, zoals zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach dat later zou schrijven, 'de eerste vruchten van zijn vlijt' toonde: de eerste cantates (in relatief kleine bezetting) als ook de eerste representatieve orgelwerken waaronder de beroemde Toccata et Fuga in d-moll (BWV 565) en de Passacaglia in c-moll. Met de briljante toccata wist Bach zich van de benoeming tot organist van de Neue Kirche te verzekeren.  In 1707 huwde hij zijn nicht Maria Barbara Bach. Na een ambtstijd van slechts een jaar vertrok Bach naar Weimar, waar hij negen jaar zou blijven.
In 1708 werd Bach hoforganist en kamermusicus, later concertmeester van Willem Ernst, hertog van Saksen-Weimar, een streng-gelovig maar kunstminnend vorst. In deze periode componeerde Bach het overgrote deel van de orgelwerken waarmee later beroemd is geworden. Hij maakte in deze periode furore als virtuoos organist en briljant componist. Het verhaal deed de ronde dat Bach op het orgelpedaal loopjes kon uitvoeren die de meeste organisten niet eens op het klavier gespeeld kregen. Bach onderhield collegiale betrekkingen met Georg Philipp Telemann, toenmalig concertmeester aan het hof in Eisenach, die peetvader zou worden van zijn tweede zoon Carl Philipp Emanuel. In Weimar werden zes van Bachs kinderen geboren. Door interne conflicten in de hertogelijke familie, die het hofleven sterk beïnvloedden, keek hij gaandeweg uit naar een post elders. Het vorstenhof in Kothen bood hem die kans. 
In 1717 werd hij kapelmeester aan het Hof van de muziekminnende vorst Leopold van Anhalt-Kothen (1694-1728) in diens vorstendom Anhalt-Kothen. Tegenover Weimar hield dit een verdubbeling van zijn bezoldiging in. Bachs salaris was even hoog als dat van de hofmaarschalk, de op een na hoogste functionaris aan het Hof. De aanstelling betekende een radicale breuk met de functies die Bach tot dan toe had uitgeoefend. Het Hof te Kothen was calvinistisch, zodat er geen plaats was voor een 'gereguleerde' kerkmuziekpraktijk naar Lutherse opvatting.
Aan Bach's aspiratie tot het vinden van een nieuwe baan heeft het nageslacht vier belangrijke compositiecycli te danken. Allereerste een verzameling van 'Six Concerts avec plusieurs instruments' die bekend is geraakt als 'Brandenburgse Concerten'. Met dit geschenk - van vier oudere (uit Weimar) en twee nieuwe concerten, waarin wordt aangehaakt bij verschillende karaktersoorten van de toenmalige hofmuziek - haakte hij bij de keurvorst van Brandenburg naar een stevige, vaste positie aan diens hof (die hij uiteindelijk niet kreeg).

En nadat hem in 1722 het overlijden ter ore was gekomen van Johann Kuhnau, de cantor (= muziekleraar) van het Thomaskerk-internaat in Leipzig en koormeester/dirigent van kerkmuzikale uitvoeringen in de Thomaskirche en Nicolaikirche in die stad, besloot hij naar deze vacant-geworden positie te solliciteren. Omdat Bach weliswaar een gymnasiumopleiding had genoten maar geen (voor zo'n functie noodzakelijk) universitaire, stelde hij toen bij wijze van 'sollicitaitiepapieren' drie compositiecycli samen.

Zijn persoonlijke koraalvoorspelenboek voor orgel (uit Weimar) voorzag hij toen pas van een pedagogisch-toepasselijk titelblad met daarboven de titel 'Orgel-Buchlein'. Daarnaast ordende hij een verzameling van betrekkelijk losse, korte twee- en driestemminge klavecimbelstukken uit het muziekleerboekje voor de oudste zoon Wilhelm Friedemann tot een aparte dertigdelige cyclus. Het is bekend geworden als 'de twee- en driestemmige inventionen' En tot slot bracht hij reeds bestaande Praeludia en Fuga's - al dan niet bewerkt - met nieuwe samen tot zijn beroemde klavecimbelcyclus 'Das Wohltemperierte Clavier', waar alle 24 muziekstukken in alle grote en kleine terts-toonsoorten zijn geschreven. Velen beschouwen Bach als de grootste allertijden.


[bewerk] Cantor te Leipzig (1723-1750)
Bach's aanstelling volgde en in 1723 verhuisde hij naar Leipzig, destijds een belangrijk cultureel en handelscentrum met vooraanstaande boek- en muziekuitgeverijen, een gereputeerde universiteit en de alom Leipziger Messe (beurs). Bach schreef hij het overgrote deel van in total vijf jaargangen kerkelijke cantates. Hiervan is slechts een deel (circa 200) bewaard gebleven. In 1731 bedacht hij voor de installatie van de nieuwe stadsraad van Leipzig een meesterlijke cantate (BWV 29 Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir) met een indrukwekkende instrumentale bezetting, compleet met pauken en trompetten. In Leipzig was hij koormeester van de Thomaskerk en leraar aan de Thomasschule. Zijn relatie met het stadsbestuur was slecht en men zag hem als een wat vreemde koppige oude man die met verouderde contrapuntische muziek bezig was. Bovendien werd Bach meer gezien als een organist dan als een componist. Bach was dan ook niet bepaald de eerste keus van het gemeentebestuur. Uiteindelijk werd Bach pas benoemd nadat de componisten Georg Philipp Telemann en Christoph Graupner hadden bedankt. De bekendste werken die hij hier componeerde waren de Matthaus Passion, de Johannes Passion, het Weihnachtsoratorium, het tweede deel van het Wohltemperierte Klavier (eveneens 24 preludes en fuga's), de Mis in B klein (Hohe Messe), het Magnificat (voor Kerstmis 1723) en de vier delen van de zogenaamde Klavierubung, waaronder deel een met de zes Partita's voor klavecimbel en deel vier met de Goldberg Variaties.

Bach bleef de rest van zijn leven in Leipzig. In 1749 kreeg hij last van staar en op 28 juli 1750 stierf hij na een misluktie oogoperatie op 65-jarige leeftijd, blind. Bach werd drie dagen later op het kerkhof van de St.-Johanneskirche begraven, maar de precieze plek van zijn graf werd snel vergeten.

Op 7 augustus 1750, ruim een week na de dood van de componist, kwam het stadbestuur bijeen om een nieuwe cantor te kiezen. Bachs naam werd nauwelijks genoemd, behalve door een raadslid dat met kennelijke wrok het vertouwde cliché herhaalde: De school heeft een cantor nodig, geen Kapellmeister. De brave burgers van Leipzig vertrouwden de lastige cantor toe aan de vergetelheid. Bachs vrouw, Anna Magdalena, bleef met haar vijf kinderen alleen achter zonder bestaansmiddelen. Al in 1752 was de erfenis helemaal op en kreeg zij van de gemeenteraad veertig daalders in ruil voor een aantal onverkochte exemplaren van "Die Kunst der Fuge". Zij overleed in 1760, in een armengesticht als 'Almosenfrau', aangewezen op de openbare onderstand, zonder steun van haar stiefkinderen.

Na zijn dood raakten componist en zijn werken in vergetelheid. Pas na driekwart eeuw, in 1829, werden zij, dankzij de inspanningen van Felix Mendelssohn Bartholdy die een uitvoering van de Matthaus Passion in de Berlijnse Singerakademie organiseerde, aan de vergetelheid ontrukt; het was het begin van een definitieve erkenning van de waarde van Bachs werk.

Pas in 1950, op de 200ste verjaardag van zijn overlijden, kwam het officiële eerherstel. Toen werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar het koor van de Thomaskirche waar ze rusten onder een eenvoudige gedenksteen, Soli Deo Gloria.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Muziekles? Klik:

Koor Kantiek

Benefietconcert

 • Op zondag 16 juni 2013 gaf ik een benefiet orgel/pianoconcert t.b.v. de reis naar Frankrijk van het Ameezing jeugdkoor, waarvan ik pianist ben. Het concert vond plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Wethouder Elhorststraat 23 in Enschede. Op deze dag werd ik 60 jaar en dit concert leek me tevens een prachtige gelegenheid om dit te vieren door voor het eerst een soloconcert te geven! Er was muziek te horen van Bach, Beethoven, Boellmann, Grieg, Haydn, Lemmens, Mendelssohn, Rheinberger, Schubert en Trip.

Postmodernisme

 • Hoe weten we waar het modernisme ophoudt en waar het postmoderne begint? Modernistische experimenten zijn wel kenmerkend voor het minimalisme, daarom is het minimalisme feitenlijk niet postmodern. Please note: Do not touch or piss in any of the exhibits (is Duchamp verantwoordelijk voor de ontwikkeling die geleid heeft tot het postmoderne?) Is Postmodernisme een tegenhanger van het modernisme of "gewoon"weer een nieuwe beweging, zijn er parallelen? Hans Trip.

Don Giovanni:

 • La ci darem la mano La mi dirai di si, Mozart

Begroetingen in Praag

 • Hans Trip Praha/Praag: dobro den is goedendag, dobro jutro is goedemorgen, dobro vecer is goedenavond, na shledanou is tot ziens, dêkuji is dank u, Pivo prosím is een bier alstublieft.

Museum Anezky Klaster

 • ......vervolgens ga je bij de derde kruisiging linksaf......

Secession

 • Hans Trip Wien/Wenen/Vienna: Die Secession ist seit Ihrer Grundung 1897 ein privat gefuhrtes Ausstellungshaus fur internationale Gegenwartskunst. Die Freunde der Secession leisten einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung des Ausstellungsprogramms, das ausschliesslich von Kunstlerinnen bestimmt wird. Kunstlerinnengesprache, Austellungsfuhrungen, Kunstreisen und andere Aktivitäten bieten Ihnen die Gelegenheit, unmittelbar an den Entwicklungen der Gegenwartkunst teilzunehmen, Hans Trip.

Othello:

 • Shakespeare: I kiss'd thee ere I kill'd thee; no way but this, killing myself to die upon a kiss.

J.P. Sweelinck

 • Jeep: Von der Sirenen Listigkeit Tun die Poeten dichten.

Remco Campert

 • Charles Christopher Parker bijgenaamd Vogel. Hij speelde saxofoon.Zwarte auto, snel, langs kinderen en krijsende vrouwen, geur van afval, bloemen, bananen,licht van daken door nauwe gangen naar spiegels gebracht, versplinterd in ogen, goedkope juwelen en glanzende schoenen. Maar al voorbij de auto om de hoek uit het gezicht verdwenen. Lichaam ondergesneeuwd ondergesneeuwd... fantasiebretels, gestreepte broek, wit overhemd waarin gewerkt werd, handen... Je blies in je handen en er was muziek. O vermoeide vuile voet van het lopen hele nachten haast je niet. Hij had een zon, moeizaam bevochten, langzaam zeker gevormde zon, koel als de spieren van een lange afstandszwemmer. Niet geholpen, geen volgboot, verdronken halverwege.

Vervolg Remco Campert

 • Hij maakte mijn jeugd, mijn best seizoen, mijn maand april, mijn zuiver en begrepen woord, rust en onrust nauwkeurig afgewogen in mijn handen, een schreeuw als een roos als je goed luistert liefde luister je goed nee het hoeft niet meer want ondergesneeuwd ondergesneeuwd ondergesneeuwd. Claxons, klaaglied in donkere straten, klikken van de sleutel in de hoteldeur, klap en gekletter van een fruitautomaat, oren barsten van geluiden, aderen gezwollen, pupillen te wijd, bovenarm en dijen getekend met een naald die tot rust dwingt, tot helder denken, tot klare muziek voor zwetende mensen. Vogel in zijn as gedoken, klein, huiverend, treurend, terwijl meningen en machinaties, moorden doorgaan.

Homeros Ilias

 • Hector stortte neer in het stof en de verhevene Achilles triomfeerde over hem. 'Hector', zo zei hij, 'voorwaar waande jij je veilig, toen je Patroclos van mijn wapenrusting beroofde. Doch aan mij dacht je niet, want ver was ik, jij dwaas. Bij de holle schepen was ik een sterkere dan gij, een sterkere zelfs dan Patroclos, die jij doodde. Doch nu zullen u de honden en gieren smadelijk wegslepen, terwijl Patroclos door de grieken plechtig wordt begraven. Met een stem die zwak was en nog steeds zwakker werd, sprak Hector de Held: Aan uw knieën liggende smeek ik u, bij uw eigen leven en omwille uwer ouders smeek ik u, mijn lichaam niet bij de schepen der Grieken voor de honden te werpen.

Homeros Odyssea

 • De ontembare Odysseus slaakte een luide krijgkreet en zat de mannen van Ithaca die hun wapens hadden laten vallen, achterna als op een buit beluste arend. Doch Zeus liet zijn bliksem flitsen vlak voor de voeten van zijn heerlijke dochter. En die riep tot Odysseus, hem noemend bij zijn naam en zijn titels en zij beval hem zijn strijdlust te laten varen, een einde te maken aan die verschrikkelijke burgertwist en Zeus Vader niet te vertoornen. Maar al te graag gehoorzaamde Odysseus aan het woord van de godin, die nu nog steeds in Mentors gedaante vrede stichtte tussen het volk en zijn vorst.

Aristoteles

 • Aristoteles kan worden beschouwd als de eerste homo universalis omdat hij de logica en de methodologie invoerde als wijze om wetenschap en filosofie te beoefenen. Hij beheerste ook de totaliteit van de in die tijd bekende wetenschappen (filosofie, psychologie, politieke en sociale wetenschappen, wiskunde en natuurwetenschappen, taal- en letterkunde, theaterwetenschappen), die hij systematisch en methodisch tot een in zichzelf gesloten systeem uitwerkte. Aristoteles kan dus ook worden beschouwd als de eerste systeemfilosoof. Heeft Aristoteles het tweede boek van de Poetica aan de lach gewijd?

Inzingoefeningen

Het weer

 • Klik op de afbeelding voor het weer:

Filosofie

 • Schepping meer dan een schitterend ongeluk?

Google

Pianoles Enschede

Nieuws

 • Bijgewerkt: 4 december 2020

Copyright 2002-2020